Ăn nhiều cần tây vào mùa thu nếu bạn muốn phòng chống những căn bệnh này và làm sạch da