Ban quản lý An Toàn Thực Phẩm hoạt động như thế nào?

Hiện nay tình trạng “thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm có chứa hóa chất,…” đang rất phổ biến và đang là mối nguy hại rất lớn đối với sức khỏe và cuộc sống hiện nay. Trước đó theo Nghị định 38/2012/ NĐ – CP, trách nhiệm quản lý về an toàn thực […]