Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mùa hè