Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm “Giấy thông hành” cho rau, quả vào EU