Tên tài liệu Mô tả

Biểu mẫu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP bộ công thương

Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm thuộc nhóm ngành hàng trực thuộc quản lý của bộ công thương (xem nhóm ngành thuộc Bộ Công Thương quản lý tại đây) khi làm thủ tục xin cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần có những thông tin bên dưới:

Biểu mẫu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP bộ Nông nghiệp

Đối với nhóm ngành hàng kinh doanh thực phẩm trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát Triển Nông Thôn quản lý (xem nhóm ngành thuộc Bộ Nông nghiệp quản lý tại đây) để làm thủ tục xin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần hoàn tất các thủ tục biểu mẫu như bên […]

Biểu mẫu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP Bộ y tế

Để làm thủ tục xin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các ngành nghề trực thuộc quản lý của Bộ y tế các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm, đồ uống, nước giải khát (xem nhóm ngành thuộc Bộ Y tế quản lý tại đây)… cần cung cấp những […]

Sổ 3 bước trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm

Sổ 3 bước là quy định bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giúp doanh nghiệp cũng như nhà nước truy suất nguồn gốc nguyên liệu khi cần thiết và theo dõi quá trình sản xuất nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm