Biểu mẫu xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP Bộ y tế

Để làm thủ tục xin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các ngành nghề trực thuộc quản lý của Bộ y tế các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm, đồ uống, nước giải khát (xem nhóm ngành thuộc Bộ Y tế quản lý tại đây)… cần cung cấp những biểu mẫu như bên dưới: