Bộ Y tế quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ