Chính thức áp dụng lệ phí mới trong việc cấp giấy phép an toàn thực phẩm

Ngày 16/12/2013 Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chính thức có hiệu lực.

Lệ phí an toàn thực phẩm áp dụng

Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chính thức áp dụng từ 16/12/2013

Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu; cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; cấp Thông báo đủ điều kiện lưu hành đối với sản phẩm nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chặt; cấp phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm có mức phí là 150.000 đồng/lần cấp.

Cũng theo Thông tư, phí thẩm xét hồ sơ công bố lần đầu phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thường, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp thực phẩm là thực phẩm bao gói sẵn nhằm kinh doanh trên thị trường là 500.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm.

Phí thẩm xét hồ sơ công bố lần đầu phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là 1.500.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm.

Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo Áp phích, tờ rơi, poster là 1.000.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm; Truyền hình, phát thanh là 1.200.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2013. Bãi bỏ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP và Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP tại Quyết định định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.