Chính thức áp dụng quy định xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm