Chương trình 5S

5S có nguồn gốc từ tiếng Nhật:

SEIRI

SEITON

SEISO

SEIKETSU

SHITSUKE

Tất cả chúng ta đều có thể áp dụng 5S trong công việc

HÃY XEM MỖI TỪ NÓI LÊN ĐIỀU GÌ VÀ CHÚNG TA SẼ ÁP DỤNG 5S NHƯ THẾ NÀO!

SEIRI – Sàng lọc
Ý nghĩa: Sàng lọc, phân loại và loại bỏ các vật dụng không cần thiết khỏi nơi làm việc
seiri - sàng lọc

SEITON – Sắp xếp
Ý nghĩa: Sắp xếp các vật dụng cần thiết theo một trật tự tối ưu sao cho dễ sử dụng
seiton - sắp xếp

SEISO – Sạch sẽ
Ý nghĩa: Giữ sạch sẽ nơi làm việc sao cho không có bụi bẩn trên sàn nhà, máy móc thiết bị
seiso - sạch sẽ

SEIKETSU – Săn sóc, giữ gìn
Ý nghĩa: Duy trì nơi làm việc thật tiện nghi, hiệu quả bằng cách lập lại thường xuyên 3S trên
seiketsu - săn sóc

SHITSUKE – Sẵn sàng, kỷ luật
Ý nghĩa: Huấn luyện mọi người có ý thức, thói quen thực hiện các qui định 5S ở nơi làm việc
shitsuke - sẵn sàng

Nguồn: vpc.org.vn