Có thể giảm đến 3kg chỉ trong 5 ngày với nước ép cây Cần Tây?