Đào tạo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP

1. MỤC TIÊU

Cung cấp các kiến thức bao quát và sâu rộng cho học viên (HV) về Hệ thống Quản lý chất lượng & An toàn Thực phẩm theo Tiêu chuẩn HACCP để HV có thể xây dựng được HACCP cho Quy trình sản xuất tại doanh nghiệp.

2. ĐỐI TƯỢNG

- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 các ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học hoặc các ngành liên quan.
- Các kỹ sư, KCS, QA, QC đang làm việc tại các Doanh nghiệp thực phẩm.

3. THỜI LƯỢNG

5 Buổi (Mở lớp khi đủ số lượng)

dao tao quan ly chat luong haccp

4. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

A. Lý thuyết dành cho các HV:

 • Những vấn đề chung: Lịch sử HACCP; Luật pháp và HACCP
 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Lý do áp dụng hệ thống HACCP; Lợi ích của việc thực hiện hệ thống HACCP
 • Kết cấu và hai giai đoạn của HACCP
 • Điều kiện tiên quyết đối với việc xây dựng và áp dụng HACCP
 • Chương trình tiên quyết bắt buộc phải áp dụng khi xây dựng và áp dụng HACCP
 • Quy phạm sản xuất – GMP
 • Quy phạm vệ sinh SSOP
 • 7 Nguyên tắc HACCP
 • Hướng dẫn áp dụng hệ thống HACCP
 • Các bước áp dụng HACCP

B. Thực hành và bài tập tình huống

 

C. Tham quan kiến tập tại nhà máy sản xuất thực phẩm

 

5. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Áp dụng cách thức đào tạo mới:

 • Bước 1: Tất cả các tài liệu sẽ được giao cho HV đọc hiểu ở nhà;
 • Bước 2: Sau khi tự lĩnh hội được kiến thức, HV sẽ được đào tạo lý thuyết đồng thời Giảng viên sẽ cởi mở những nút thắt trong kiến thức của HV;
 • Bước 3: HV sẽ được đi tham quan kiến tập tại nhà máy thực phẩm và thu nhận các biểu mẫu các phương pháp làm việc để so sánh giữa thực tế và lý thuyết và thu nhận kiến thức để làm bài tập;
 • Bước 4: HV sẽ làm bài tập nhóm tình huống và bài tập tình huống cá nhân;
 • Bước 5: HV sẽ thực hành một số phương pháp thực tế.