Ý nghĩa và lợi ích của GMP

Ý nghĩa và lợi ích của GMP

Giúp doanh nghiệp sản xuất, gia công, đóng gói thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế… có thể thiết kế, xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhà xưởng đảm bảo điều kiện về kỹ thuật và quản lý, nhằm sản xuất được sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường trong và ngoài nước.

Lịch sử hình thành sản xuất tốt GMP

Lịch sử hình thành sản xuất tốt GMP

GMP là những chữ viết tắt bằng tiếng Anh của “Good Manufacturing Practice”. Gồm những nguyên tắc chung, những quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản xuất; áp dụng cho các cơ sở sản xuất, gia công, đóng gói thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm …, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng và an toàn.

Tóm tắt tiêu chuẩn GMP

Tóm tắt tiêu chuẩn GMP

Là quy định các thao tác, vận hành trong công nghệ và thiết bị, quy định thành phần nguyên vật liệu trong từng công đoạn sản xuất, quy định tiêu chuẩn của sản phẩm được xây dựng cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm tương tự, của từng công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất trong quy trình công nghệ chế biến thực phẩm.

8 Thực hành sản xuất tốt GMP

8 Thực hành sản xuất tốt GMP

Là thực hành tốt sản xuất rau an toàn, thực hành tốt chăn nuôi giết mổ, thực hành 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn, bảo quản đến lưu thông phân phối thực phẩm.

Copyright ©2012