Tư vấn khoá học tập huấn kiến thức VSATTP – Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang trở thành một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, cũng vì lẽ đó, một khi cơ sở sản xuất không đạt các điều kiện cần và đủ để đảm bảo VSATTP thì sản phẩm sẽ không thể tồn tại trên thị trường. Tuy nhiên, yếu tố con người là yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo VSATTP của cơ sở, do đó việc cung cấp những kiến thức, những hiểu biết về VSATTP cho những người trực tiếp sản xuất là vô cùng quan trọng.

Chính phủ vừa ban hành quy định về xử phạt hành chính trong vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây

Mặc khác, để sản xuất, kinh doanh bất kỳ một sản phẩm nào liên quan đến thực phẩm, thực phẩm chức năng thì doanh nghiệp cũng phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, và giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhưng không hẳn doanh nghiệp nào cũng biết rõ thủ tục và quy trình tiến hành xin cấp giấy phép.

Nội dung:

 • Tổng quan về VSATTP và tầm quan trọng của VSATTP
 • Các mối nguy trong thực phẩm, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, biện pháp đề phòng và xử lý ngộ độc thực phẩm
 • Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

  - Yêu cầu địa điểm môi trường của cơ sở
  - Yêu cầu thiết kế bố trí
  - Yêu cầu đối với nguyên liệu thực phẩm, trang thiết bị và dụng cụ
  - Yêu cầu đối với người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm
  - Yêu cầu đối với bảo quản thực phẩm trong sản xuất thực phẩm

 • Phương pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

  - Phương pháp đảm bảo VSATTP trong sản xuất và chế biến
  - Phương pháp đảm bảo VSATTP trong bảo quản và lưu trữ
  - Phương pháp đảm bảo VSATTP trong vận chuyển và tiêu dùng

 • Quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Quy trình xin cấp phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

  - Hồ sơ và các thủ tục cần thiết khi xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
  - Quy trình xin cấp giấy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

 • Giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng: GMP, SSOP, HACCP…
 • Thực hành và làm bài thi

Thời lượng: 01 ngày

Thời gian cấp thẻ: Sau 10 ngày học (tính bằng ngày làm việc).