Luật quảng cáo và an toàn thực phẩm ‘đá’ nhau

Cơ quan quản lý chuyên ngành về y tế cho rằng, các quy định về quảng cáo cần phải tuân thủ Luật chuyên ngành. Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đề nghị khi xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo (có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2013), riêng quảng cáo các hàng hóa và dịch vụ đặc biệt như khám chữa bệnh, thực phẩm chức năng, y học cổ truyền… phải giữ như quy định của luật chuyên ngành. Cơ quan quản lý chuyên ngành về y tế đề nghị nội dung quảng cáo phải được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo và đóng dấu vào nội dung quảng cáo trước khi phát hành, phát sóng để tránh thổi phồng, quảng cáo quá mức.

Luật quảng cáo va luật an toàn thực phẩm lại xung động

Luật quảng cáo va luật an toàn thực phẩm lại xung động

Trong khi đó, theo Luật quảng cáo sắp có hiệu lực, doanh nghiệp chỉ cần thông báo nội dung quảng cáo mà không quy định cơ quan chức năng phải thẩm định nội dung. Bên cạnh đó, còn một số quy định trong Luật quảng cáo và Luật an toàn thực phẩm (có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/7/2011) “đá” nhau. Luật quảng cáo quy định hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước cần giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cả hai loại giấy này đã bị bãi bỏ và thay bằng giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc giấy chứng nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Nguồn: Tuổi trẻ