Mít, vải, xoài đang vào mùa: Những lưu ý khi ăn để bảo vệ sức khỏe