Ngăn chặn, đẩy lùi lưu thông thực phẩm không an toàn