Đảm bảo an toàn thực phẩm: Địa phương không thể ngoài cuộc

Đảm bảo an toàn thực phẩm: Địa phương không thể ngoài cuộc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vai trò của chính quyền các cấp ở địa phương trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi ông phát biểu làm rõ thêm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào sáng 14/11. Trả lời chất vấn trước Quốc hội, ngày […]