Thông tư 61/2010/TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm