Đào tạo và tư vấn vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

Đào tạo và tư vấn vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

Công ty sản xuất đồ gỗ nội thất, màn, phụ kiện nội thất tại Quận Thủ Đức với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Quy mô phục vụ 3000 suất ăn/ngày cho cán bộ nhân viên công ty.