Tư vấn đăng ký mã số mã vạch

Tư vấn đăng ký mã số mã vạch

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN và Thông tư số 36/2007/TT-BTC về Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch FNC gửi đến quý doanh nghiệp gói dịch vụ Tư vấn đăng ký mã số mã vạch.