Đào tạo quản lý và thực hành an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp

Đào tạo quản lý và thực hành an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp

Đối tượng học viên: quản lý và chủ doanh nghiệp Ở đâu có đồ ăn, ở đó có vi khuẩn tìm đến. Ở đâu có thực phẩm, ở đó có rủi ro về ATTP. Bạn dự định hay đang kinh doanh quán ăn, quán cà phê, nhà hàng, đơn vị cung cấp suất ăn công […]