Kết quả tìm được 'Đào tạo hệ thống quản lý HACCP'

Thông báo khoá học xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP

Thông báo khoá học xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP

Khoá học “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP” được mở lớp trong 4 buổi tối (18h – 21h) từ ngày 02/12 – 06/12/2013 giúp doanh nghiệp Từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng VSATTP theo HACCP.

Đào tạo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP

Đào tạo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP

Khoá học với thời lượng trong 2 ngày Trung tâm FNC sẽ gửi đến bạn những kiến thức cần thiết nhất trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Copyright ©2012