Chương trình Đào tạo KCS chuyên nghiệp ngành thực phẩm

Chương trình Đào tạo KCS chuyên nghiệp ngành thực phẩm

Tham gia khoá đào tạo này FNC cam kết đem đến cho học viên những kiến thức kỹ năng của một KCS chuyên nghiệp. Bên cạnh đó FNC chắc chắn rằng các bạn sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến trong ngành công nghệ thực phẩm