Kết quả tìm được 'Dịch vụ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm'

Dịch vụ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu

Đây là dịch vụ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng): Các giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn bị: 1 – Giấy đăng ký kinh doanh có […]

Tư vấn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Tư vấn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Trung tâm FNC triển khai chương trình Tư vấn thủ tục xin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các ngành nghề. Theo Nghị định 38 các ngành nghề sẽ được phân cho 3 bộ quản lý: Bộ y tế, bộ Công thương, bộ Nông nghiệp.

Copyright ©2012