Kết quả tìm được 'hệ thống quản lý chất lượng HACCP'

Thông báo khoá học xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP

Thông báo khoá học xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP

Khoá học “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP” được mở lớp trong 4 buổi tối (18h – 21h) từ ngày 02/12 – 06/12/2013 giúp doanh nghiệp Từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng VSATTP theo HACCP.

Áp dụng HACCP hay ISO 22000

Áp dụng HACCP hay ISO 22000

Hiện nay ở nước ta đã có nhiều doanh nghiệp nhận thức và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 và hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn HACCP. Đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hầu hết các doanh […]

Đào tạo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP

Đào tạo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP

Khoá học với thời lượng trong 2 ngày Trung tâm FNC sẽ gửi đến bạn những kiến thức cần thiết nhất trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

12 bước áp dụng HACCP

12 bước áp dụng HACCP

Khi áp dụng HACCP đối với bất cứ phần nào của dây chuyền thực phẩm, phần đó phải hoạt động theo tiêu chuẩn những nguyên tắc chung cũng như các qui phạm thực hành và văn bản riêng về an toàn thực phẩm.

Copyright ©2012