Đào tạo KCS chuyên nghiệp ngành thực phẩm

Đào tạo KCS chuyên nghiệp ngành thực phẩm

1. MỤC TIÊU Cung cấp các kiến thức, kỹ năng thực tế, rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết đào tạo trong nhà trường và thực tế công việc tại doanh nghiệp cho học viên (HV) để trở thành những KCS chuyên nghiệp. 2. ĐỐI TƯỢNG – Sinh viên năm 3, năm 4 các ngành […]