Kết quả tìm được 'kinh doanh suat an cong nghiep'

Tư vấn an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

Tư vấn an toàn thực phẩm suất ăn công nghiệp

Công ty kinh doanh suất ăn công nghiệp với năng suất phục vụ 1000 suất/ngày. Công ty có cơ sở tại Huyện Bình Chánh

Quyết định 4128/2001/QĐ-BYT

Quy định điều kiện đảm bảo ATTP tại nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn

Copyright ©2012