Thực phẩm – nước uống: Lĩnh vực đầu tư hấp dẫn nhất

Thực phẩm – nước uống: Lĩnh vực đầu tư hấp dẫn nhất

Ngành thực phẩm và nước uống tại Việt Nam được các nhà đầu tư tư nhân lựa chọn nhiều nhất, trở thành lĩnh vực hấp dẫn nhất, theo kết quả khảo sát vừa được Công ty tư vấn và kiểm toán Grant Thornton công bố hôm nay, 15-11 Kết quả khảo sát cho thấy, dù […]