Chính thức áp dụng quy định xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm

Chính thức áp dụng quy định xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm

Liên quan đến việc xử lý các vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013, thay thế […]