Nghị định 74/2000/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ về kinh doanh sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ