Kết quả tìm được 'nghi dinh 91'

Vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị phạt cả trăm triệu đồng

Từ hôm nay (31/12), mỗi hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phấm có tính chất nghiêm trọng có thể bị phạt lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và Luật an toàn thực phẩm, Chính phủ đã […]

Chính thức áp dụng quy định xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm

Chính thức áp dụng quy định xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm

Liên quan đến việc xử lý các vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013, thay thế […]

Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013

Nghị định 91/2012/ND-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Copyright ©2012