Kết quả tìm được 'nghi dinh chinh phu'

Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013

Nghị định 91/2012/ND-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Luật an toàn thực phẩm 55/2010/QH12

Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm….

Nghị định 45/2005/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nghị định 74/2000/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ về kinh doanh sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Copyright ©2012