Nghị định 45/2005/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.