Ngộ độc Rượu – Vấn đề báo động đỏ tại Việt Nam

Ngộ độc Rượu – Vấn đề báo động đỏ tại Việt Nam

Rượu là đồ uống của loài người có từ lâu đời ở cả Việt Nam cũng như trên khắp các châu lục. Rượu được sản xuất hằng năm với số lượng lớn, nhiều chủng loại. Trên thế giới là 30 tỉ lít rượu trắng/năm, 20 tỷ lít rượu vang/năm; Hãy tải iwin và tải game miễn phí đuổi hình […]