10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao

Theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT đã đưa ra 10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao cần quản lý chặt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 10 nhóm thực phẩm đó gồm: Thịt và các sản phẩm từ thịt; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Trứng và các sản phẩm chế biến từ […]