Đóng cửa 2 công ty sản xuất nước đóng chai

Đóng cửa 2 công ty sản xuất nước đóng chai

Không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, hết hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm, tự ý in ảnh con dấu Sở Y tế trên nhãn sản phẩm, hai công ty sản xuất nước đóng chai tại TP HCM đã bị Thanh tra Sở Y tế đình chỉ. Trong thời điểm […]