Vi phạm an toàn thực phẩm phạt tối đa 100 triệu

Vi phạm an toàn thực phẩm phạt tối đa 100 triệu

Ngày 08/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2012/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về an toàn thực phẩm (ATTP) trong đó có quy định mức phạt tối đa đối với 01 hành vi VPHC về ATTP là 100 triệu đồng. Ngày 08/11/2012, Chính phủ đã ban hành […]