Kết quả tìm được 'quy dinh bo cong thuong'

Thông tư 45/2012/TT-BCT

Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Thông tư 29/2012/TT-BCT

Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương

Copyright ©2012