Quyết định 4128/2001/QĐ-BYT

Quy định điều kiện đảm bảo ATTP tại nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn