Kết quả tìm được 'quyet dinh bo nong nghiep'

Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT.

Thông tư 35/2012/TT-BNNPTNT

Bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư 33 /2012 /TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Thông tư 34 / 2012 / TT-BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm tươi sống

Thông tư 32/2012/TT–BNNPTNT

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Thông tư 13 /2011/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn việc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Thông tư 05/2010/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trước khi đưa ra thị trường.

Thông tư 61/2010/TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm

Thông tư 68/2010 /TT- BNNPTNT

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về VSATTP đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Quyết định 117/2008/QĐ-BNN

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn

Quyết định 99/2008/QĐ-BNN

Quyết định ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

Copyright ©2012