Quyết định 80/2005/QĐ-BTC

Quyết định quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm