Khó tiêu thụ thực phẩm an toàn vì kém liên kết

Khó tiêu thụ thực phẩm an toàn vì kém liên kết

Hiểu được tâm lý của người tiêu dùng, mong muốn sử dụng thực phẩm an toàn, đảm bảo nguồn gốc, trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã nỗ lực triển khai các mô hình sản xuất nông sản an toàn. Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) […]