Sản xuất nước đá mùa hè cần đảm bảo an toàn vệ sinh

Sản xuất nước đá mùa hè cần đảm bảo an toàn vệ sinh

Với tác dụng giải khát tức thời đối với vị giác và một số ứng dụng mang lợi ích kinh tế, nước đá được sản xuất ngày càng nhiều và tiêu thụ ngày càng lớn trong đời sống cộng đồng. Với sự nóng lên của Trái đất gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu, […]