Thông tư 34 / 2012 / TT-BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm tươi sống