Kết quả tìm được 'thuỷ sản nhập khẩu cần'

Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Thủy sản Việt Nam đáp ứng quy định an toàn của EC

Thủy sản Việt Nam đáp ứng quy định an toàn của EC

Đoàn thanh tra Liên minh châu Âu (EU) đánh giá hệ thống luật lệ, cơ cấu tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thẩm quyền Trung ương và địa phương trong kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất thủy sản của Việt Nam tiếp tục đáp ứng […]

Copyright ©2012