Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Quy trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm kiểm soát mọi mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng.