Kết quả tìm được 'tu van he thong quan ly chat luong'

Xin giấy phép an toàn thực phẩm ở đâu ?

Xin giấy phép an toàn thực phẩm ở đâu ?

Các luật và nghị định đã và đang có hiệu lực kèm theo quy định mới sẽ có hiệu lực chính thức vào đầu năm 2014 sẽ làm cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thực phẩm lúng túng. FNC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp

Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Quy trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm kiểm soát mọi mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng.

Copyright ©2012