Kết quả tìm được 'tu van quan ly chat luong'

Áp dụng HACCP hay ISO 22000

Áp dụng HACCP hay ISO 22000

Hiện nay ở nước ta đã có nhiều doanh nghiệp nhận thức và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 và hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn HACCP. Đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hầu hết các doanh […]

Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Tư vấn đào tạo và cấp chứng nhận HACCP

Quy trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm kiểm soát mọi mối nguy tiềm ẩn trong suốt quá trình sản xuất đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm của họ an toàn cho người tiêu dùng.

12 bước áp dụng HACCP

12 bước áp dụng HACCP

Khi áp dụng HACCP đối với bất cứ phần nào của dây chuyền thực phẩm, phần đó phải hoạt động theo tiêu chuẩn những nguyên tắc chung cũng như các qui phạm thực hành và văn bản riêng về an toàn thực phẩm.

Copyright ©2012