Tư vấn đào tạo cấp chứng nhận ISO 22000

Tư vấn đào tạo cấp chứng nhận ISO 22000

Chương trình Tư vấn đào tạo cấp chứng nhận ISO 22000 tại FNC sẽ giúp các doanh nghiệp phân tích, kiểm soát các mối nguy từ trang trại đến bàn ăn. ISO 22000 được nhìn nhận là đơn vị có hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tốt, đảm bảo sản xuất và cung ứng cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn chất lượng.